Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

De Beweging Stop Stalken houdt zich bezig met het onder de aandacht brengen van de problematiek rondom belaging bij het grotere publiek en de overheid.

Wij hebben onder andere meegewerkt aan diverse radio en tv programma’s zoals de Wandeling, Goedemorgen Nederland KRO radio en nog veel meer. Ook het tijdschrift Opzij, Vriendin en……… hebben leden van onze beweging geïnterviewd en hier een artikel over geplaatst.

Leden van onze beweging hebben in Utrecht met diverse gemeenteraadsleden gesproken, zijn spreker geweest op een besloten raadscommissievergadering en hebben zelfs minister Opstelten en enkele van zijn ambtenaren gesproken. We gaan nog steeds door met lobbyen om de problematiek op de politieke agenda te krijgen.

Maar dat is niet het enige wat we doen. Ook geven we voorlichting aan hulpverleners, politie en justitie over de problematiek en streven wij naar beter hulpverlening voor het slachtoffer. We zouden graag zien dat er een stalkingsloket komt waar slachtoffers terecht kunnen met hun vragen over stalking op zowel juridisch als psychologisch gebied. Ook moet het slachtoffer er terecht kunnen met vragen over de opvoeding van de kinderen in een situatie waarin de vader de belager is.

De beweging zou graag een expertisecentrum willen starten.