Lotgenotencontact

Lotgenotencontact

De beweging heeft als voornaamste doel de slachtoffers van stalking uit hun sociaal isolement te halen. In hun omgeving vinden slachtoffers van stalking helaas weinig begrip. Men reageert vaak in de trant van: “waar twee vechten hebben twee schuld”. De dader komt vaak heel rustig, stabiel en weldenkend over, terwijl het slachtoffer aan de andere kant dermate beschadigd is dat zij/hij labiel en wanhopig overkomt. Voor de omgeving kan het lijken dat de dader slachtoffer is en het slachtoffer dader. Wat het slachtoffer ook doet of zegt , het werkt alleen maar tegen haar of hem. 

Door middel van onze activiteiten willen we de lotgenoten helpen om het stalken het hoofd te bieden. We willen ze steunen, weerbaarder maken en uit hun isolement halen. Dit doen we o.a. door het organiseren van praatgroepen en ontspanningsactiviteiten. In de strijd tegen hun stalker – een strijd die dikwijls ook nog bemoeilijkt wordt door zorg voor de  kinderen – biedt het lotgenotencontact de nodige steun en afleiding. Het slachtoffer kan zijn of haar gedachten even op ontspannende zaken richten. Door de slachtoffers tijdens bijeenkomsten met elkaar in contact te brengen creëren we voor hen een groter sociaal netwerk en bieden we nieuwe perspectieven. Ze kunnen ideeën en tips uitwisselen, waardoor ze beter in staat zijn het stalken tegen te gaan. Onze ervaring is dat deelnemers die actief zijn bij de zelfhulpgroep deze activiteiten als zeer positief ervaren.

Ook organiseren we activiteiten voor de kinderen van slachtoffers, zo was er in 2011 een Woezel en Pip activiteit voor de kinderen.

In 2016 willen we 4 lotgenotenbijeenkomsten organiseren. Slachtoffers worden uitgenodigd om thema’s voor de bijeenkomsten aan te dragen.