Over ons

Beweging Stop Stalken

De Beweging Stop Stalken is een lotgenotengroep bestaande uit slachtoffers van stalking die medio 2008 werd opgericht door Ans. Ans is zelf slachtoffer van stalking en ging op internet op zoek naar informatie nadat ze voor de zoveelste keer was lastiggevallen door haar stalker. Ze vond weinig informatie en besloot ter plekke een eigen website te beginnen. Al heel snel daarna werd ze benaderd door slachtoffers en door de media met het verzoek om informatie.

 

Nu is de Beweging Stop Stalken actief als lotgenotengroep. Deze lotgenotengroep vindt onderdak bij het Steunpunt GGZ in Utrecht. Deze organisatie biedt hulp aan mensen die geestelijk in nood verkeren en daar maatschappelijk de gevolgen van ondervinden. Daarnaast bieden wij ondersteuning aan verschillende lotgenotengroepen voor mensen met diverse problematiek, waaronder ook een groep slachtoffers van belaging. 

Wij proberen het taboe rondom stalken te doorbreken door met verhalen de publiciteit te zoeken. Zo heeft de Beweging in 2011 meegewerkt aan het project Zwart licht van het Steunpunt Huiselijk Geweld in Utrecht en zijn er artikelen verschenen in diverse bladen. De beweging heeft ook meegewerkt aan radio- en tv-uitzendingen.

Sinds 2000 is stalken in Nederland strafbaar gesteld (artikel 285 Wetboek van Strafrecht). Desondanks lukt het de meeste slachtoffers niet om aangifte te doen. Het wetsartikel en de uitvoering daarvan moeten kritisch bekeken worden. Hiervoor lobbyen we bij de lokale, provinciale en landelijke overheid.